Akumulační nádrže

Akumulační nádrže pro více uzavřených okruhů

Pro ohřev pomocí solárních kolektorů se běžně používá ocelový výměník na spodní části akumulační nádrže. Pro další zařízení (nebo pro doplnění výkonu soláru) může sloužit další ocelový výměník v horní části nádrže.

Nádrže vybavené jedním ocelovým výměníkem (na spodní části nádrže) je označen u všech typů 1V (Např. LMG 1000 1V nebo LMT 800 1V). Nádrže se dvěma ocelovými výměníky jsou pak označeny 2V.

Příklady zapojení 1V

Jednoduchý příklad zapojení zobrazuje zařízení a jejich připojení k nádobě. Kotel je připojen k zásobníku, ve kterém je zabudován ocelový výměník, do kterého proudí ohřátá voda ze solárních kolektorů. Ocelový výměník díky spirálovitému tvaru ohřívá topnou vodu v nádrži. Výkon ohřevu tak závisí na výhřevné ploše výměníku a nikoliv objemu výměníku.

Akumulační nádrž LMG 1V

Všechny vývody jsou na jedné straně a odvzdušňovací otvor je zkrácen na 22 mm pro jednodušší umístění ve stísněném prostoru.

Tímto způsobem lze také použít typ akumulační nádrže LVT. Další nádrže LMT jsou vhodné pouze při ohřevu teplé užitkové vody.

Ocelový výměník není vhodný pro přímý ohřev TUV. Existuje možnost nepřímého ohřevu přes výměník zabudovaný v bojleru, tento případ doporučujeme konzultovat s výrobci zařízení nebo odborníkem, který bude zařízení do systému zapojovat.

Poslední aktualizace této stránky proběhla 02.05.2020.